«

»

ม.ค.
15

โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning

20190115E-Learning_06คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนา E-Learning หลักสูตร การฝีกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Information Academy Program ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73834

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*