«

»

ม.ค.
26

พิธีปิดและมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74093
facebook : https://bit.ly/2TgJQma

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*