«

»

ม.ค.
29

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

2019029TOEIC_13งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 3: Short Conversation ลักษณะข้อสอบบทสนทนา ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74507

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*