«

»

ม.ค.
31

ชมรม Green University ร่วมปรับภูมิทัศน์ ปูหญ้าบริเวณสระน้ำ ข้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

ชมรม Green University ร่วมกับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20190131Green University_15 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74550

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*