«

»

เม.ย.
01

สอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20190401IT_04สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) ห้องST-1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75927

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*