«

»

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sciดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*