«

»

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISOIEC 17025-2017ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน:ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201757.2 KiB22
ใบสมัครเข้าร่วมอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน:ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201740.3 KiB44

ส่งใบสมัครที่ ydao4@hotmail.com
ผู้ประสานงาน คุณตรีดาว  02-5494168

ตารางการอบรม
โครงการ  ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน:ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.            พิธีเปิด โดย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.15 – 10.30 น.               บรรยาย เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดย ดร. นรพร กลั่นประชา

10.30 -10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น.            บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภิส แก้วช่วย

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*