«

»

มิ.ย.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

20190604sci_06ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77439

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*