«

»

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่ม STEM122.8 KiB126
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์126.1 KiB141
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคอมพิวเตอร์95.1 KiB108
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์110.9 KiB121

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่ม สถานที่ประกวด
ชั้น ห้อง
STEM 1 ห้องกระจก
วิทยาศาสตร์ 1 ห้องกระจก
คอมพิวเตอร์ 3 ST-1 308
คณิตศาสตร์ 9 ST-1 906

ตารางเวลาการนำเสนอผลงาน

กลุ่ม เวลานำเสนอ เวลาตอบข้อซักถาม เวลานำเสนอ*
รอบเช้า รอบบ่าย
กลุ่ม STEM 10 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 13.45 น.
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 10 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
กลุ่มคอมพิวเตอร์ 10 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 13.30 น.
กลุ่มคณิตศาสตร์ 10 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.05 น.

หมายเหตุ *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน ติดตัวมาในวันประกวด

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*