«

»

ม.ค.
26

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญประจำปีของคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประทานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ณ  บริเวณหน้าห้องสารบรรณ (ชั้น 2)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10670

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*