«

»

ก.ค.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน

20180718Bio_22สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 18-19 และ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัท ฟู้ดเทค ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตน จำกัด ณ ห้อง ST-1501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81832

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*