«

»

ก.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ จาก 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ
โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม ที่ผ่าน และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้

กิจกรรมที่ 1
1. รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีละ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณ วิศิษฐ์​ ลิ้มลือชา ประธาน​กลุ่ม​อุตสาหกรรม​อาหาร​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย
3. คุณอาภรณ์ สุราฤทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

กิจกรรมที่ 2
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.โศรดา วัลภา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. คุณธนยศ เอื้อวิลาศวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด
4. คุณศรัณย์พงศ์ ศรีวิชัย ผู้จัดการฝ่าย Agro Supply & Chip potato storage บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
5. คุณพวนศักดิ์ หงษ์ทวี ผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81862

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*