«

»

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

sci 86คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554 
http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436185

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*