«

»

มี.ค.
27

เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานวิชาการประกวด ใน Brand’s Gen ปี5

โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี5 จัดประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อการแข่งขัน ต้นเแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต
ในยุคปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ล้วนมีความคิด ความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเองกันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพทางความคิด และ การสร้างสรรค์ ผ่านผลงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ และจรรโลงประโยชน์ให้แก่สังคม จึงเกิดเป็นโครงการ “BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่” เพื่อเปิดเวทีให้วัยรุ่นได้แสดงพลังสมอง ประลองไอเดียให้สุด ๆ ในแบบของตัวเอง และร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แสดงศักยภาพสมองของเด็กไทยให้ทุกคนได้เห็น

โครงการเปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความคิดความสามารถให้แสดงออกผ่านผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยการส่ง ผลงาน ผลการวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ มาร่วมโครงการ ให้คณะกรรมการได้คัดเลือกหาโครงงานที่น่าสนใจ โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม BRAND’S Gen Workshop กับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จจากสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองทางความคิด ตลอดจนนำความรู้เพิ่มเติมกลับไปพัฒนาโครงงานของตนให้เป็นชิ้นงานต้นแบบเพื่อชิงความเป็นสุดยอด BRAND’S Gen ในรอบตัดสิน โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยประทาน โล่รางวัล เงินทุนการศึกษา ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด และใบประกาศเกียรติคุณจากทางโครงการ

ประเภทการเข้าประกวด

1. Innovative Inventor
ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. Social Creative Arts
ประกวดโครงงานด้านศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพื่อสังคม อาทิ สารคดี หนังสั้นศิลปะประยุกต์ งานโฆษณา งานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ

ติดตามรายละเอียดได้จากเวป http://www.brandsgen.com/และ www.facebook.com/ Brandsgen@brandsgen.com

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*