«

»

เม.ย.
02

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเป็นตัวแทนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ขอแแสดงยินดีกับ นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อตระหนักตระหนักความเป็นสากลฯ และโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคล” สู่ความเป็นสากล โดยอบรมและศึกษาดูงาน ณ สารธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555

นายสิทธากร กันโอภาส นางสาวดวงชนก เวทการ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*