«

»

เม.ย.
04

โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The tentative agenda of 2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum”  ศึกษาดูงาน ณ Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)   ศึกษาดูงาน  ณ National  Tsing Hua University (NTHU) และศึกษาดูงาน ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)   ระหว่างวันที่  18 – 23 มีนาคม พ.ศ.2555

วันที่ 19 มีนาคม 2555 คณะเข้าร่วมงาน Taiwan-Thailand Higher Education Forum 2012
123

วันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม Food Industry Research and Development Institute
DSC01080DSC01022DSC01012DSC00962DSC00956วันที่ 21 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Tsing Hua University
DSC01166DSC01184DSC01199วันที่ 22 มีนาคม 2555 คณะเข้าเยี่ยมชม National Pingtung University of Science and Technology

DSC01458DSC01488DSC01506DSC01558

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*