«

»

เม.ย.
04

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภายใน เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยม การประเมินผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของคณะฯ โดยมี ท่านรองอธิการบดี  ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์ม่วง ให้เกียรติเป็นประธานการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ วันที่ 30 มีนาึคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11319

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*