«

»

เม.ย.
04

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคารวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11343

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*