«

»

พ.ค.
15

ภาพข่าว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี


***ขอขอบคุณภาพข่าวจาก http://www.news.rmutt.ac.th

นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการสร้างเมืองใหม่ที่อินชอนโดยการนำนวัตกรรมขยะมาถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ และในอนาคตข้างหน้าอันใกล้จะทำเป็นสนามบินนานาแห่งชาติเพื่อรองรับการขยายตัวในปี 2014 ณ compact smart city สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*