«

»

มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7944

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*