«

»

มิ.ย.
11

ขอเชิญชวนเข้าใช้ e-book

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book  ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม สะดวก รวดเร็วในการค้นหา http://www.library.rmutt.ac.th/e-book

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*