«

»

ก.ค.
10

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer

ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ บริษัท แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer ให้แก่บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13871

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*