«

»

ส.ค.
08

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

sci_06ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้
ภาพการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14228

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*