«

»

ส.ค.
14

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning”

sci_03การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน เป็นฐานสำหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุม
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14239

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*