«

»

ส.ค.
15

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม, อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 41/103 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000ในการเข้าเยี่ยมได้รับฟังคำบรรยายจากวิทยากรถึงประวัติดาวเทียม ไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 และชมวิดีทัศน์ถึงหลักการสร้าง การทำงาน และการโคจรอยู่ในอวกาส จากนั้นก็ได้เข้าเยี่ยมชมห้องจำลองแสดงการโคจรของดาวเทียมไทยคมทั้ง 5 สุดท้ายก็ได้เยี่ยมชมห้องควบคุมการทำงานของดาวเทียมไทยคมจริงๆ แบบใกล้ชิด เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555
ภาพดูงานเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14252

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*