«

»

ส.ค.
22

โครงการความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำมาใช้ประโยชน์

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน อาจารย์จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจำนวน 1 คน เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี และหาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเลซึ่งจัดเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาสาหร่ายทะเล ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการเพิ่มคุณค่าในทางเศรษฐกิจและการนำสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14556

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*