«

»

ก.พ.
18

รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าบันทึกเทปรายการเพื่อคุณภาพชีวิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 71 เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพโดย Trichoderma จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10.00-11.00น.

ข่าวจาก http://www.news.rmutt.ac.th/archives/28399

Print Friendly, PDF & Email