«

»

พ.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4776

>> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : <<

 

Print Friendly, PDF & Email
Sci7-1
Sci7-1
sci7-1.pdf
1.8 MiB
297 Downloads
Details...
Sci7-2
Sci7-2
sci7-2.pdf
1.0 MiB
301 Downloads
Details...