«

»

มิ.ย.
14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

SONY DSCคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์  ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ ห้อง SC1304
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8018

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*