«

»

มิ.ย.
16

ทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย (TPBS) ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์

sci5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย(TPBS) ในการถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ อาจารย์ศิริพร ลุนพรม เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี” ณ สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  :   http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8032

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*