«

»

มิ.ย.
19

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดกับโครงการ “BRAND’S Gen ฉลาดคิดไร้ขีดจากัด” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง สู่สังคม และส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดและสมองอย่างเต็มที่
เริ่มเปิดโหวตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้

โหวตได้ที่Link : http://www.brandsgen.com/2013/index.php?orderby2=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี#maincontent
***โหวตแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้รับ Samsung Galaxy Note 8.0

Print Friendly, PDF & Email