«

»

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040

[nggallery id=12]

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*