«

»

ส.ค.
09

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมผลงานมหาวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์  ในงานการต้อนรับนายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ โดยมีนายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ให้การต้อนรับ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556
DSC_2550DSC_2515

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์

Print Friendly, PDF & Email