«

»

มิ.ย.
20

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

SONY DSCนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน   พ.ศ.2554
ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8087

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*