«

»

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_189คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7616

Print Friendly, PDF & Email