»

ก.พ.
22

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (SIIF 2010)

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (SIIF2010) จากผลงานเรื่อง“หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
เคลือบด้วยฟิล์มบางนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์” (Fluorescent Lamp Coated with Nano Titanium
Dioxde) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Print Friendly, PDF & Email