«

»

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

2013September17-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผลงาน“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา
============================
ในปีนี้ มีผู้ส่งผลงาน 500 กว่าผลงานและมีการคัดเลือกจากกรรมการในรอบแรกเหลือ 50 ผลงานแบ่งเป็น สายวิทย์ 25 และสายศิลป์ 25 โดยมีทีมจาก มทร.ธัญบุรีเข้ารอบ 50 ทีมจำนวน 7 ผลงาน

หลังจากนั้นมีคัดเลือกเหลือ 20 ทีม แบ่งเป็นสายละ 10 ทีม ซึ่งในรอบนี้ ผลงานของ มทร.ธัญบุรี ผ่านเข้ารอบไป 1 ทีม คือ BG43 เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งส่งเข้าประกวดในสายวิทย

ในรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ เวทีลานชั้น 1 สยามดิสคัพเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การตัดสินในรอบนี้ใช้วิธีการนำเสนอของผู้เข้าประกวดต่อสาธารณะชน โดยให้เวลา 7 นาที และตอบคำถามคณะกรรมการ 3 นาที โดยแบ่งเป็นการนำเสนอของสายวิทย์ในรอบเช้า และสายศิลป์ในรอบบ่าย โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่กล่าวไปแล้วด้านบน

ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่า ผลงานของ มทร.ธัญบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย“ก๊อต” นายกฤษณะโภควัฒน์ “ไนช์” นายณัฐชนน กมลโต “ฝ้าย”นางสาวกมลชนก อดิเรกธนสาร และ “แอร์” นางสาวมัณฑนา ปานสังข์  ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล คือ

1. รางวัลดีเด่น ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science)
ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท

2. รางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

ส่วนรางวัลอื่น ๆ ติดตามได้ทาง http://www.brandsgen.com/2013/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16086

Print Friendly, PDF & Email