«

»

ก.ย.
17

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายงานผลการประกวดโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำโล่รางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด รายงานผลการประกวดและมอบผลิตภัณฑ์แบรด์ แด่ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องคณบดี
sci_42

Print Friendly, PDF & Email