«

»

ต.ค.
31

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2556 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม sc1306
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16843

Print Friendly, PDF & Email