«

»

ธ.ค.
19

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

sci_11อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ได้นำคณะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ซึ่งนำโดยนายชาตรี อังคกุล ผู้จัดการของสถาบันฯ ในการติดตามนำหัวข้อสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการต่อ เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม SC 1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17771

Print Friendly, PDF & Email