«

»

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์

2014-01-25-sci_02งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่สาขาวิชาฟิสิกส์ นางสาวสุนทรี นาคแท้ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18614

Print Friendly, PDF & Email