«

»

ก.พ.
11

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013

2014-02-08-byenior-sci_97ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013 เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิตจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพและเป็นคนดีในสังคม โดยจัดเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐–๒๒.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19060

Print Friendly, PDF & Email