«

»

ก.พ.
12

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

2014-02-11-coopscii_28รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ นางนิตยา เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี
ภาพการลงนามเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19471

Print Friendly, PDF & Email