«

»

มี.ค.
13

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IMG_2909ผศ.เมธา ศิริกูล และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่มชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20246

Print Friendly, PDF & Email