«

»

เม.ย.
28

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

sci_12คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21025

Print Friendly, PDF & Email