Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค.
19

การฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

ส.ค.
16

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Share

ส.ค.
15

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Share

ส.ค.
15

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

ส.ค.
14

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

**นำใบยืนยันสถานะการกรอกข้อมูล 1. แบบสอบ …

Continue reading »

ส.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภา …

Continue reading »

ส.ค.
11

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

ส.ค.
10

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ป …

Continue reading »

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Share

Older posts «

» Newer posts