Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563 — สิงหาคม 13, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020” — สิงหาคม 13, 2020
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 11, 2020
  4. กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 — สิงหาคม 11, 2020
  5. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ม.ค.
16

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

– หนังสือการพิจารณาให้ความช่วยเหลื …

Continue reading »

ม.ค.
13

ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง Semantic Web Technology

Share

ม.ค.
13

ภาพการบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ

Share

ม.ค.
10

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 1 …

Continue reading »

ม.ค.
10

การประกวดเว็บไซต์ Web Design Contest 2012

Share

ม.ค.
10

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมคณะวิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ม.ค.
06

ประกาศ

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อ …

Continue reading »

ม.ค.
06

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม …

Continue reading »

ม.ค.
05

โครงการจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิต …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts