Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563 — สิงหาคม 13, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020” — สิงหาคม 13, 2020
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 11, 2020
  4. กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 — สิงหาคม 11, 2020
  5. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ม.ค.
04

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ธ.ค.
30

ภาควิชาเคมีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี ร่วมทำ …

Continue reading »

ธ.ค.
27

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

Share

ธ.ค.
26

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Share

ธ.ค.
23

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี

Share

ธ.ค.
23

ร่วมบริจาคสมทบทุนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ หลังประสบภัยน้ำท่วม

Share

ธ.ค.
23

ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงา …

Continue reading »

ธ.ค.
21

ผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

Share

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2554

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่ …

Continue reading »

ธ.ค.
12

Big cleaning Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts