Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563 — สิงหาคม 13, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020” — สิงหาคม 13, 2020
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 11, 2020
  4. กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 — สิงหาคม 11, 2020
  5. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ย.
16

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุท …

Continue reading »

ก.ย.
15

ประกาศคณะัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท …

Continue reading »

ก.ย.
13

พิธีแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.ย.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองคณบด …

Continue reading »

ก.ย.
07

14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

ก.ย.
02

ภาพบรรยากาศงาน Science Night 2011

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rm …

Continue reading »

ก.ย.
01

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเ …

Continue reading »

ก.ย.
01

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิจัย

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเค …

Continue reading »

ส.ค.
31

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขยาย …

Continue reading »

ส.ค.
30

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหา …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts