Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020
  2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 7, 2020
  3. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์น่าน 2020” — สิงหาคม 6, 2020
  4. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน — สิงหาคม 6, 2020
  5. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 — สิงหาคม 5, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
28

ภาพกิจกรรมโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการดูงา …

Continue reading »

ก.ค.
26

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิช …

Continue reading »

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ …

Continue reading »

ก.ค.
21

นักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea เข้าการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

ผู้บริหารและ คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ  ให้ …

Continue reading »

ก.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญสร้าง และฉลองพระพุทธรูปหินอ่อนปางจักรพรรดิ์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading »

ก.ค.
20

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าอบรม โครง …

Continue reading »

ก.ค.
20

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอดไท้องค์ราชินี

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอด …

Continue reading »

ก.ค.
19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง …

Continue reading »

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts